Boek

In 1636 heeft Godfrid Hvyn, Heer van Gemert en tevens landcommandeur van Alde Biesen de opdracht gegeven dit boek te schrijven.  We hebben een in gescande versie van dit boek en we willen kijken of we daar een facsimile van kunnen (laten) maken. En het in simpele vorm kunnen uitgeven.

Pauli, Matthias| / Een niew tractaet vande twe aldermeeste, ende perijckeleuste quaden die den mensch in dit leven connen overcomen, d’een na den lichaem, d’ander na der zielen: en van hunder beyde remedien. Met een claer bedietsel van de Latijnsche woorden der recepten, kruyden, beesten, mineralen, …, die hier verhaelt worden, ende in ’t Cort advys tegen de peste der doctooren van Antwerpen / Matthias Paulli : Tot Luyck Jan Ouwerx 1636 

Destijds was bij Gemert Bakel kruidentuin van Nederland dit al een idee en wilde het een maal per jaar uitreiken aan een internationaal bekende kruidendeskundige.